(مهارت اول )اعتماد به نفس

باید به کودکان مسئولیت انجام برخی از فعالیت ها را واگذار کرد . البته باید در نظرداشت که فعالیت ها در حد توان کودک باشد و پس از انجام کار درست ، کودکان تشویق شوند .معلوان بایستی زمینه گفتگو با دانش آموزان را فراهم کنند تا ترس وخجالت از صحبت کردن در دانش آموزان از بین برود ، بچه ها یاد می گیرند که تلاش کنند ، تلاش به آن ها اعتمادبه نفس می دهد .


(مهارت دوم ) انگیزه

بچه های با انگیزه ، چنین نشانه هایی دارند :

می خواهند کارهایی انجام دهند و مشتاق به یادگیری هستند .

تکالیف مدرسه و کارهای خانه را بدون آن که نق   بزنند ، انجام می دهند .

آنان برای فردا و هفته ی بعد برنامه هایی دارند .

آنان بیشتر بله می گویند تا نه .

معلمین و والدین می توانند به طریق زیر در تقویت انگیزه موثر باشند .

گام اول : فکر کردن ، تقویت حافظه و تفکر ، به کودکانمون بیاموزیم در مورد

اهدافشان فکر کنند .

گام دوم :گفتگو و آموزش مهارت های گوش دادن .

گام سوم : به پایان رساندن کار ، وقتی بچه ها ببینند می توانند روی کار تمرکز

کنند و آن را تا آخر انجام دهند ، بیشتر مشتاق انجام کارها می شوند .

گام چهارم : تشویق و تحسین ، تشویق و تحسین می تواند به صورت یک هدیه و یا

یک کلمه ی تحسین آمیز باشد .


(مهارت سوم ) تلاش :

دانش آموزان باید بدانند که حتی انجام دادن تکالیفشان می تواند لذت بخش باشدفرزندان ما باید بدانند که تلاش راه دستیابی به موفقیت است و موفقیت بزرگترین لذت زندگی همه ی انسان ها است .

 

(مهارت چهارم )مسئولیت پذیری :

سعی کنید کودکانتان را مسئولیت پذیر کنید . آموزش مسئولیت پذیری به بچه ها شامل پیدا کردن راه هایی است تا به آنان کمک کنیم احساس لیاقت و شایستگی داشته باشند . بدانند چه چیزی درست است و به آنچه درست است عمل کنند .

 

(مهارت پنجم) خلاقیت :

خلاقیت در بچه ها علاقمند شدن و تمرین برای عملی کردن فکرهای خوب را ایجاد می کند . خلاقیت اساس علوم را تشکیل می دهد . آزمایشگاه ما می تواند آشپزخانه ،زیرزمین و حیاط خلوت خانه باشد.وقتی برای بچه ها محیطی را فراهم کنید که در آن به تحقیق بپردازند سوال کنند و در مورد آن فکر کنند و متحیر و حتی سردرگم شوند ، پایانه های علاقه به علوم و خلاقیت را در آنان ایجاد می کنیم .