« بسمه تعالی »

 

چکیده کتاب ( هنر اندیشیدن )

 

جان سی مکسول        معین خانلری

 

- همه چیز با یک فکر آغاز می شود و زندگی از افکاری ساخته می شود که در طول روز ذهن انسان را به خود مشغول می کنند (4)

 

- مهمترین دلایل(( موفقیت )): شانس ،فرصت ، هوش ، تحصیلات عالی ، تنبل نبودن و گذشته خوب داشتن است (1)

 

- ویژگیهای یک ((تفکر خوب و موفق )) : کلی نگر ، متمرکز ، خلاقانه ، واقع بینانه ، راهبردی ، امکان گرا ، گذشته نگر ، نوآورانه ، مشارکتی ، غیر خود خواهانه و نتیجه نگر است (2)

 

- افکار هر کس نماد  : زندگی ، شخصیت ، نوع کار ، سرنوشت و موفقیت اوست (4 )

 

کسانی که به اوج می رسند متفاوت با دیگران می اندیشند و ویژگی مشترک افراد موفق این است که خوب فکر می کنند و افکار خود را تغییر داده اند و ذهن خود را با افکار مثبت در باره خود و دیگران پر می کنند (8)

 

- مهمترین چالش بیشتر افراد در ایجاد تغییرات شخصیتی ، احساسات شان  است و اینکه چگونه آنرا تغییر دهند که برای حل آن باید بدانند که احساسات تابع افکار است و با کنترل افکار ، می توان احساسات را کنترل نمود یعنی


تغییر افکار             تغییر احساسات               تغییر اعمال و رفتار (تغییر شخصیت )                 تغییر زندگی (9 )  

مهمترین ابزار برای تغییر ذهن افراد جامعه و آموختن فکر کردن به آنها آموزش عمومی است که مهمترین فرایند تعیین کننده آینده یک کشور است و مهمترین مرجع و متصدی این امر آموزش و پرورش است که باید مهارت تفکر یا خوب فکر کردن را بیاموزاند و آنرا در افراد جامعه بهبود بخشد (9 ) 

ماتریس تفکر و پیشرفت (11 )                                                                                                                           

 

درجه پیشرفت

نوع فکر

منفی

ضعیف

هیچ

متوسط

تاحدی

خوب

فوق العاد

عالی

 

  

 

 

 

 

 

    انسان تنها به اندازه یک ایده و فکر خوب با پیشرفت فاصله دارد

اگر محصولی را که درو می کنید دوست ندارید ، باید بذری راکه می کارید عوض

کنید . اگر موفقیت می خواهید ، بذر خوب فکر کردن را بکارید . آنچه دریک موفقیت شغلی مهم است بعد ذهنی آن است . نسبت اهمیت ذهن به بدن 4 به 1 است ( 11 )

علم سیبرنتیک روانی می گوید : قبل از اینکه عملی (شغلی ، هنری ، ورزشی ) را انجام دهی ، باید چگونگی انجام آنرا در ذهن است تصور کنی و با افراد درجه یک و متخصص همان رشته مشورت کنی (12)

- آثار خوب فکر کردن

1- نتایج خوب 2-  افزایش تواناییها 3-   اگر به یک عادت تبدیل شود همیشگی خواهد بود و موفقیت ، نتیجه  عادت ((خوب فکر کردن )) است که سبب بهره وری تفکر و در نهایت افزایش بهره وری زندگی می شود .(17-11)

- افراد ناموفق فکر خود را بر بقاء متمرکز می کنند .

- افراد متوسط فکر خود را  به حفظ وضع موجود متمرکز می کنند. ( شامل 9/99% کارکنان که فکر نمی کنند )

- افراد موفق  فکر خود را به  پیشرفت متمرکز می کنند .(18 )   

- متفکر بودن یعنی داشتن مهارتهای تفکر . یک شرکت و سازمان آینده نگر شبیه یک اثر هنری است که زیبایی و ماندگاری آن مرتبط به کل کار و همه افراد آن است (19)

برای کنترل و رهبری جهان ، مهمترین سطح اثر بخش ،سطح ذهنی است بعبارتی فکرت را کنترل و رهبری کن تا بتوانی جهان را کنترل و رهبری کنی (20 )

اگر کارمندی بخواهد موقعیت خود را در میان همکاران ارتقاء دهد و شاخص شود نه تنها فکر و دقت خود را برای پاسخ به رئیس خود صرف نماید بلکه با بررسی همه جانبه باید بر ارزش افکار ایده های رئیس  بیفزاید و فراتر از انتظارات عمل نماید .(20 )

- ذهن تنها ظرفی است در جهان که با تغییر محتویاتش (افکار ) ساختار خودش نیز تغییر می یابد (موسوی )

- موفقیت تابعی از تغییر اندیشه ها است . اگر شرایط محیط مانع موفقیت نفر در نیل به هدف است شدند ،هدف را تغییر نده بلکه خودت  را تغییر بده (26 ) همه در فکر تغییر جهان اند ولی هیچکس به فکر تغییر دادن خودنیست.  تولستوی  (28)

- باید بدانیم که تغییر شیوه تفکر : اتفاقی نیست دشوار هست ولی  ارزش وقت گذاشتن دارد و بهترین هدیه به دیگران می باشد و با ارزش ترین سرمایه گذاری برای شخصیت خود فرد است (31- 29 )

برای یافتن ایده و فکر خوب باید آنرا جستجو کرد و میزان خوب فکر کردن مادر آینده عمدتاً به میزان خوب فکر کردن ما در زمان حال بستگی دارد (30  )      

بیشتر افراد ریشه و علت نارضایتی از زندگی را دیگران یا شرایط محیطی می دانند و عده کمی علت آنرا خودشان می دانند و امیدوارند تا معجزه ای رخ دهد  و همه چیز به نفع آنان تغییر کند وقتی چنین نمی شود مایوس می شوند هر دو گروه باید بدانند که این معجزه فقط با تغییر افکار  توسط خودشان رخ می دهد و خودشان مسئول این تغییر هستند ( 32 )

نتایج تغییر افکار

1- اولین آن ، تغییر باورها و ایمان آوردن به تواناییهای  شخصی است .          2- بدست آوردن اعتماد به نفس دوباره.

3- تغییر نگاه فرد نسبت به دیگران.  ( 32  ) 

مراحل فرایند تغییر ، که از افکار شروع می شود و به تغییر زندگی می انجامد .

افکار             باورها            انتظارات            نگرش به زندگی         رفتار           عملکرد               زندگی

1- گام اول : باتغییر افکار، باورهای  انسان تغییر می یابد . که در این تغییر فرد باید  سه نکته را به خود گوشزد نماید .

1- تغییر ،کاری شخصی است که فرد بدان نیاز دارد .

2- تغییر کاری ممکن است که فرد می تواند انجام دهد .

3- تغییر ، کاری سود انگیز است که فرد پاداش می گیرد .( 34 )

2- گام دوم : با تغییر باورها ، انتظارات  تغییر می یابد . باور ، ایده ای است بسیار قدرتمند که انسان را تحت مالکیت خود قرار می دهد و انتظارات او را تغییر می دهد . اولین و مهمترین گام در راه موفقیت این انتظار است که می توانیم موفق شویم . و تنها چیزی که فاصله بین انسان و تحقق خواسته های او از زندگی را از بین می برد اراده انجام کار جدید و ایمان و باور به ممکن بودن آن است.             ( 34- 35 )    

3- گام سوم : با تغییر انتظارات ، نگرش تغییر می یابد . برآیند انتظارات مثبت عبارتند از : اشتیاق ، هیجان ، اعتماد به نفس تعهد ، ایمان و تولید انرژی مثبت که نتیجه همه اینها نگرش مثبت می آورد   ( 35 )

4- گام چهارم : با تغییر نگرش ، رفتار تغییر می یابد . با تغییر نگرش و حال  ، رفتار انسان پر انرژی تر ، مهربان تر ، تواناتر می شود . احساسات ، انرژی دهنده زندگی هستند . ( 36 )  

نگرش : پیشاهنگ در ونی خود واقعی هر  انسان است که تا زمانی که بروز نیابد ، راضی نمی شود . یا بهترین دوست و یا بدترین دشمن ماست . نگاه به محیط بیرون بر اساس تجربیات گذشته است . عامل جذب و یا دفع دیگران است . نماد ، خلق ثابت در طول زمان و عامل تعیین رفتار است . ( 36 )

5- گام پنجم : با تغییر رفتار، عملکرد تغییر می یابد . رفتار : بیانگر آنچه که در قلب انسان است می باشد . سعی کنید شیفته رسیدن به اهداف باشید نه هدف گذاری.  ( 37 )

6- گام ششم : با تغییر عملکرد ، زندگی تغییر می یابد : فن سخنرانی : یعنی هنر و مهارت برقراری ارتباط با دیگران که برای یادگیری آن  باید عملکرد سخنرانان بزرگ را تقلید و سپس با استفاده از علوم ادبیات ، تحقیق و آمار و نویسندگی و بیان طنز و قصه کوتاه در زمان سخنرانی به این هنر دست یافت . ( 39- 38 ) 

پیشرفت  دائم ، مستلزم تغییر برای رسیدن به یک سطح جدید و بالاتر است که نیازمند دو چیز است :

1- تغییر ذهن و الهام یابی                        2- همنشینی با افراد سطح بالاتر  ( 40 )

مهمترین سوال : چه چیزی می تواند انگیزه ایجاد در افکار را در انسان ایجاد کند ؟ میل به موفقیت و بهبود زندگی  ( 41 )  

فرایند کشف و ایجاد افکار خوب

1- مکان یابی تفکر : حمام ، پارک ، داخل قطار و هواپیما و هنگام رانندگی ( حادثه آفرین است ، فاقد تمرکز لازم است ،  شیزو فرنی می آورد )  (موسوی )

2- شکل دادن به افکار : از طریق نوشتن افکار در دفترچه ایده ها و افکار

3- بسط و رشد افکار : از طریق تیمی اندیشیدن با استفاده از فرمول زیر : 

نتیجه درست = ت -  زمان مناسب + پ -  محیط مناسب + ب - افراد مناسب + الف -  فکر درست و صحیح

الف- همه چیز از بذر یک فکر و ایده صحیح آغاز می شود .

ب - اگر ایده ای مناسب برای افراد مناسب بیان شود نه تنها نتایج فوق العاده ای خواهد داشت بلکه آنها شما را دوست خواهند داشت و با پذیرش چشم انداز و ایده جدیدتان ، آنرا تقویت  می کنند .

پ - زمانی که یک فکر محیطی مناسب برای بسط بیاید ، یک سکوی پرش برای تبدیل آن فکر به یک ایده عالی را یافته است ضمناً بسط افکار ، سبب بسط فرد متفکر وارتقاء روشنفکری او نیز می شود .

ت - ایده ها را به سرعت و با عجله پیاده سازی نکنید و تا زمانی که تعداد مخالفان زیاد است مطرح نکنید .( 52 - 45 )

4- جایی را برای عملیاتی کردن افکارتان بیابید . نظیر  نظریات علمی و ابتدا آنها را به  افراد زیر بقبولانید.

الف - خودتان       ب - افراد کلیدی تاثیر گذار       ج - افرادی که بیشترین تاثیر را می پذیرند  

افراد چه زمانی بیشترین آمادگی را برای پذیرش تغییر دارند ؟

آنقدر به زحمت افتاده باشند که مایل به تغییر باشند . ( استرس  )

آنقدر یاد گرفته باشند که بخواهند تغییر کنند . ( آموزش )

آنقدر دریافت کنند که قادر به تغییر باشند.  (آستانه تغییر ) که صحیح آن این است که آنقدر آستانه تغییر آنها بالا رود که قادر به تغییر باشند نظیر آستانه تحریک در بحث روانشناسی شرطی شدن .    پاولف (موسوی )

5- جایی را برای به پرواز در آوردن افکارتان پیدا کنید و با تخصیص باندی بزرگ ، افکار بزرگ را روی آن (نظیر هواپیماهای بزرگ ) فرود آوریم ( 54- 52 )  

فرآیند خوش فکر شدن و تسلط بر خوب فکر کردن

1- خود را در معرض دریافت چیز های خوب قرار دهید نظیر کتاب ، مجله ، نوار ، فیلم ، شعر ، عکس و نوشتن ایده ها در دفتر چه ایده ها .2- با افراد خوش فکر و هوشیار هم نشین شوید .

3- افکار خوب را برای اندیشیدن انتخاب کنید .

4- مطابق  با افکار خوب خود، گام به گام عمل کنید .

5- اجازه دهید احساسات مثبت پدید آمده ، در خلق یک فکر خوب جدید به شما کمک کند .

** اگر منتظر بمانید تا حس کاری انجام کاری را پیداکنید ، احتمالاً هرگز آن کار را آغاز و به انجام نخواهید رساند این امر در مورد فکر کردن هم صحت دارد . بنابراین باطرد چالش های احساسی ( غم های گذشته و نگرانیهای آینده ) و انجام عمل فکر کردن  به احساسات خوشایند شادی و امید و آرامش برسید که خود این احساسات ، فرایند عمل خوب فکر کردن را تغذیه می کنند و باطری این سیستم و فرایند محسوب می شوند .

6- فرایند فوق را تکرار کنید . موفقیت از آن کسانی است که کوهستان کاملی از معادن افکار طلایی دارند و مدام آن را حفاری می کنند نه کسانی که یک تکه طلا پیدا می کنند و سعی دارند . 50 سال با آن زندگی کنند (64-54 )